Weer open!

Wij zijn zeer verheugd om vanaf 5 juni de deuren van Restaurant Merlet en Grand Café Bourgogne weer te openen